foto: Sabine van Erp

Minister: zorginstelling mag oudere geen huisarrest geven

Zorginstellingen mogen hun bewoners niet verbieden een ommetje te maken of bij hun naasten op bezoek te gaan. Dat zegt minister Hugo de Jonge (VWS) in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66). Bergkamp stelde de vragen mede op aandringen van de stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking In De Zorg (SOVIDZ). SOVIDZ is blij dat de minister nu duidelijkmaakt dat de vrijheidsbeperkingen die in sommige zorginstellingen nog steeds gelden, onrechtmatig zijn.

Voor bewoners die het terrein van hun zorginstelling willen verlaten ‘gelden de algemene regels’, schrijft minister De Jonge op 8 april. In de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 zijn ‘geen beperkingen gesteld aan het verlaten van het terrein van de instelling’. Dat betekent dat instellingen hun bewoners een uitje niet mogen ontzeggen. Overigens kunnen voor mensen met dementie, op basis van de Wet Zorg en Dwang, wel bepaalde vrijheidsbeperkingen gelden, zoals dat ook al vóór de coronacrisis het geval was.

Minister De Jonge heeft ‘signalen’ dat bewoners van zorginstellingen soms in quarantaine worden geplaatst na een uitje, ook als ze daarbij geen contact hebben gehad met positief geteste personen of zelf positief zijn getest. De minister verwijst daarbij onder meer naar de uitzending van Op1 van 3 maart, waarin twee SOVIDZ-bestuurders te gast waren. Een dergelijke quarantaineplicht is ‘niet in overeenstemming met de geldende adviezen’, schrijft De Jonge. Hij gaat daarover in gesprek met koepelorganisatie ActiZ en met de Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ).

De minister wijst erop dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 uitgaat van zo weinig mogelijk vrijheidsbeperkingen voor bewoners van verpleeghuizen, met het oog op hun ‘zeer zware ervaringen’ in het voorjaar van 2020, toen een landelijk bezoekverbod gold. ‘Vanwege de ervaringen in het voorjaar is besloten in deze wet geen rechtsgrondslag op te nemen om het naar buiten gaan van bewoners van verpleeghuizen te beperken’.

SOVIDZ is blij dat de minister nu zwart op wit zegt dat instellingen hun bewoners geen huisarrest mogen geven en evenmin in quarantaine mogen zetten na een uitje. SOVIDZ raadt haar achterban aan om, wanneer zij toch met deze vrijheidsbeperkingen te maken hebben, de betreffende instelling te wijzen op de uitspraken van minister De Jonge en als dat niet helpt, melding te doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.