Weer ouderen opgesloten

Naast de instellingen die in deze periode bewonderenswaardig goed laten zien dat veilige én menselijke zorg mogelijk is, zelfs bij COVID-besmettingen, zijn er ook huizen die hun bewoners onnodig veel beknotten, vindt de stichting.

Sinds half augustus heeft SOVIDZ daarover meerdere meldingen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gedaan. De IGJ heeft daarop – ondanks ambitieuze berichten op de eigen website – tamelijk laks gereageerd, met vage formuleringen die lang op zich lieten wachten. Van familieleden die bij de IGJ klagen, hoort SOVIDZ dat de IGJ hun bezwaren niet serieus neemt en vaak zegt dat bestuurders nu eenmaal hun eigen keuzes mogen maken. Omdat de IGJ te weinig werk maakt van de meldingen en de mensen die het betreft vaak niet meer voor zichzelf kunnen opkomen, kiest SOVIDZ ervoor haar zorgen nu via de media te delen. SOVIDZ hoopt daarmee bij te dragen aan het publieke debat over vrijheidsbeperking in zorginstellingen.

Over twee instellingen heeft SOVIDZ specifieke zorgen. In De Pelgromhof in Zevenaar is een aantal COVID-besmettingen geconstateerd. De directie heeft daarop álle bewoners van de 50 huurappartementen dringend verzocht ten minste 14 dagen op hun eigen kamer te blijven. Zij mogen geen bezoek ontvangen en niet over de gang lopen. Naar aanleiding van berichtgeving hierover in De Gelderlander, waarin de bestuurder stelt dat niet-besmette bewoners wél vrij mogen rondlopen, heeft hij tegen enkele huurders gezegd dat hij verkeerd geciteerd is. De bestuurder wil SOVIDZ geen opheldering van zaken geven.

In De Rijnhof in Renkum is tot op heden geen COVID-besmetting geweest. SOVIDZ heeft afgelopen maanden al twee keer een melding bij de IGJ gedaan over deze instelling. Onlangs heeft de bestuurder besloten dat bewoners die bij een naaste thuis op visite gaan, bij terugkomst 10 dagen in ‘voorzorgisolatie’ moeten. Voor zover bij SOVIDZ bekend is De Rijnhof de enige Nederlandse zorginstelling die quarantaine verplicht aan bewoners die niet besmet zijn en evenmin uit een bron- en contactonderzoek naar voren komen.

Het beleid van deze twee huizen is niet volgens richtlijnen uit de nieuwste Handreiking bezoek en sociaal contact die de sector zélf heeft opgesteld, en evenmin volgens de richtlijnen die de IGJ vorige week heeft gepubliceerd. Bovendien heeft de Tweede Kamer onlangs gestemd vóór een bezoekrecht voor bewoners van zorginstellingen. SOVIDZ vindt daarom dat deze twee instellingen hun beleid moeten aanpassen en dat anders de IGJ moet ingrijpen. SOVIDZ vermoedt dat er meer instellingen zijn die de bewonersvrijheid bovenmatig inperken, maar daarover heeft zij (vooralsnog) geen meldingen gekregen.