foto: Sabine van Erp

SOVIDZ houdt vinger aan de pols

Sindsdien hebben we nog een paar keer een verzoek om hulp gekregen van familieleden van mensen die in een zorginstelling wonen. Twee instellingen versoepelden meteen hun beleid nadat wij contact met hen opnamen. Wij vroegen hen om de argumenten voor hun beleid en kondigden aan dat we bij een onbevredigend antwoord een melding bij IGJ zouden doen. Die melding hoefden we dus over deze beide instellingen niet meer te doen. Bij een derde instelling (De Rijnhof in Renkum) kregen we geen antwoord op ons verzoek om informatie over het beleid en hebben we daadwerkelijk melding gedaan bij IGJ. IGJ heeft ons uiteindelijk laten weten dat er in hun ogen geen reden is om deze instelling verder te onderzoeken. De argumenten daarvoor willen ze ons niet bekend maken.

SOVIDZ heeft de afgelopen maanden dus maar weinig verzoeken om hulp gekregen. Dat klopt ook wel met het beeld dat we landelijk zien: verpleeghuizen willen niet meer terug naar een totale lockdown en zelfs in geval van besmetting met COVID-19 zijn er meestal al snel weer mogelijkheden voor bezoek en bewegingsvrijheid.

Niemand kan voorspellen wat er de komende maanden gebeurt. We verwachten een dezer dagen een nieuwe handreiking van ActiZ voor het omgaan met besmettingen in verpleeghuizen. Die zullen we uiteraard met belangstelling lezen. Verder houdt SOVIDZ de vinger aan de pols via allerlei berichten in de media en via berichten die wij per mail krijgen.

We blijven uiteraard bereikbaar voor vragen en verzoeken om hulp. Als het nodig is, zullen wij opnieuw in actie komen en daarbij ook weer media-aandacht opzoeken. Naar aanleiding van de financiƫle stand van zaken (zie hieronder), moeten we daarbij wel zeggen: wij kunnen alleen opnieuw in actie komen als u ons steunt. Voor onze meldingen bij IGJ en onze contacten met het ministerie van VWS, ActiZ en IGJ, is juridische deskundigheid nodig die SOVIDZ zelf niet in huis heeft. Totnogtoe hebben wij niet genoeg geld binnengekregen om te betalen voor het werk van onze advocaat Jan-Koen Sluijs. Willen we opnieuw, en hopelijk met evenveel succes, opkomen voor de vrijheid en zelfbeschikking van onze ouderen, dan is het dus nodig dat er meer geld binnenkomt. We hopen dat we in dat geval (weer) een beroep op u mogen doen.

De actuele stand van zaken rond coronabesmettingen in Nederlandse verpleeghuizen vindt u op https:// coronadashboard.rijksoverheid.nl/