foto: Sabine van Erp

Minister toch akkoord met bezoek in besmet verpleeghuis

SOVIDZ is blij dat de minister van Volksgezondheid zich heeft bedacht, laat voorzitter Berber Bijma weten. ‘Dit besluit was onontkoombaar. Er zijn de afgelopen weken zóveel verhalen in het nieuws gekomen over mensen die geestelijk en lichamelijk onverantwoord snel zijn achteruitgegaan of zelfs zijn overleden door de maandenlange opsluiting. Ook de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso en brancheorganisatie ActiZ lieten gisteren nog weten het besluit van de minister onbegrijpelijk te vinden en er niet van op de hoogte te zijn. Eén dag eerder had het ministerie de maatregel echter nog schriftelijk aan SOVIDZ bevestigd. Die gang van zaken is verre van professioneel, maar wij zijn vooral blij dat het besluit van tafel is. Er lijkt nu alom consensus dat er bij nieuwe uitbraken meer oog moet zijn voor de kwaliteit van leven van onze ouderen.’

Het ministerie laat weten ‘niet weer in de situatie te willen komen dat bewoners in het geheel geen bezoek kunnen ontvangen’. Een bezoekverbod zal daarom voor zo weinig mogelijk mensen gelden, in het beste geval alleen voor de besmette patiënt(en) zelf en in het ergste geval voor de betreffende afdeling. Andere bewoners kunnen dan bezoek blijven ontvangen en houden hun bewegingsvrijheid. De minister zal de Veiligheidsregio’s vragen hun noodverordeningen aan te passen op zijn nieuwste besluit.

De minister laat het aan de zorgaanbieder over hoe een bezoekverbod in geval van besmetting er precies uitziet. SOVIDZ houdt daarom goed de vinger aan de pols en vraagt mensen om situaties van te streng beleid – in huizen met of zonder besmetting – te melden via secretariaat@sovidz.nl. De stichting heeft goed overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en geeft op uitdrukkelijk verzoek van IGJ door in welke instellingen geen sprake lijkt te zijn van een verantwoorde afweging tussen bescherming en kwaliteit van leven. Naar aanleiding van de activiteiten van SOVIDZ heeft IGJ deze week op haar website laten weten hoe zij de komende tijd het toezicht op de openstelling in verpleeghuizen vormgeeft.