foto: Sabine van Erp

SOVIDZ blij met steun ActiZ en Verenso

Actiz-bestuurslid Conny Helder liet op 1 juli op Radio1 weten ‘wel enigszins verrast’ te zijn door de zogeheten Aanwijzing die minister De Jonge gestuurd blijkt te hebben naar de veiligheidsregio’s. De minister schrijft daarin dat van af 1 juli ‘het ontvangen van bezoek verboden is indien in die instellingen zich nog één of meer covid-19 besmettingen voordoen’. De Veiligheidsregio’s hebben die Aanwijzing per 1 juli overgenomen in hun noodverordeningen.

Volgens Helder is maatwerk in instellingen heel goed mogelijk als één of enkele bewoners besmet raken. ‘Er hoeft niet meteen een hele instelling dicht.’ Een deel van een locatie is volgens haar ook mogelijk. ActiZ wil graag dat instellingen zelf mogen besluiten hoe ze omgaan met bezoek en bewegingsvrijheid in geval van besmetting. ‘Het is goed dat de Inspectie erop toeziet dat we dat niet te streng doen, maar wel streng genoeg.’

Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, liet in het tv-programma Op1 resoluut weten: ‘Wij gaan niet meer het hele huis in één keer dicht doen. Je doet bijvoorbeeld één gang dicht. Je kunt dat heel goed op maat doen.’

Over de Aanwijzing van minister De Jonge zei Nieuwenhuizen: ‘Dat snap ik ook niet. Dat is denk ik een foutje geweest.’ Het ministerie van VWS heeft echter op 30 juni bevestigd dat het niet om een foutje gaat. Het ministerie liet op die dag schriftelijk aan SOVIDZ weten: ‘Indien er sprake is van één of meer besmettingen, is gekozen om veiligheid voorop te stellen, dus in dat geval geen mogelijkheden voor bezoek. Deze versoepeling is ook op die manier opgenomen in de aanwijzing aan de veiligheidsregio’s.’ Voor het kort geding dat SOVIDZ aanspant, is dus nog steeds alle aanleiding. De stichting hoopt op maandag 6 juli het kort geding aan te vragen.