foto: Sabine van Erp

Kort geding tegen Staat vanwege bezoekverbod bij één besmetting

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de Veiligheidsregio’s laten weten dat verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen vanaf 1 juli alle bezoekers en ‘derden’ de toegang moeten weigeren zodra een of meer bewoners besmet zijn met het coronavirus. Dezelfde minister riep instellingen enkele dagen eerder op ‘nu de ruimte te nemen die er is’.

SOVIDZ vindt een bezoekverbod voor een gehele instelling buitenproportioneel. Het gaat soms om één besmetting op enkele honderden bewoners. Met een algeheel bezoekverbod voor alle bewoners schendt een instelling fundamentele rechten zoals het recht op familieleven.


De minister draagt de veiligheidsregio’s bovendien op om ‘bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid in te zetten als verpleeghuizen of kleinschalige woonvormen (…) problemen ervaren met het weigeren van bezoekers of derden die de locatie proberen binnen te komen.’ Met het expliciete bevel zo nodig politie in te zetten om familieleden bij elkaar weg te houden, zet de minister het welzijn van kwetsbare burgers op onverantwoorde wijze op het spel.


De minister maakt niet duidelijk hoeveel bewegingsvrijheid niet-besmette medebewoners overhouden. Mogen zij bijvoorbeeld nog buiten wandelen of door familie worden opgehaald? Als de minister hierover geen uitsluitsel geeft, zullen verscheidene instellingen de bewegingsvrijheid ernstig beperken, vreest SOVIDZ.


Te strenge regelingen voorleggen aan IGJ

De afgelopen dagen zijn bij SOVIDZ verscheidene meldingen binnengekomen van instellingen die hun coronabeleid niet of nauwelijks versoepelen, ondanks de oproep van minister De Jonge tijdens de persconferentie van 24 juni. SOVIDZ inventariseert en verzamelt die verhalen momenteel en zal ze rond het weekend voorleggen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, met het verzoek bij deze instellingen met spoed het toezicht op te pakken. De Inspectie staat hier welwillend tegenover.

SOVIDZ roept daarom iedereen die een familielid in een bovenmatig strenge instelling heeft, op zich te melden en daarbij de meest recente bezoekersregeling mee te sturen. De stichting financiert haar juridische activiteiten via crowdfunding.