foto: Sabine van Erp

Heropening zorginstellingen te vrijblijvend

Coronavrije zorginstellingen kunnen weer bezoekers toelaten, maakte De Jonge woensdagavond 24 juni bekend. Bewoners kunnen ook weer naar buiten. Een motie van Tweede Kamerleden Bergkamp en Krol, die dinsdag 23 juni werd aangenomen, heeft daar waarschijnlijk aan bijgedragen. Na maandenlang binnen zitten, verstoken van familie en vrienden en met weinig bewegingsvrijheid, lijkt dit goed nieuws voor alle bewoners van zorginstellingen in ons land.

SOVIDZ heeft wel zorgen bij de aankondiging van de minister. Hij maakt bijvoorbeeld het voorbehoud dat de versoepeling moet plaatsvinden ‘in goed overleg binnen verpleeghuizen’ en ‘binnen de huizen goed uitvoerbaar moet zijn.’ De minister spoort huizen aan om open te gaan, maar dwingt hen niet daartoe. Instellingen houden de mogelijkheid om bezoek en bewegingsvrijheid (drastisch) te beperken als zij menen dat daar goede redenen voor zijn. Ook lijkt het mogelijk dat instellingen bij besmettingen toch weer op slot gaan, in plaats van alleen besmette patiënten of afdelingen te isoleren.

Er is dus alle reden om te monitoren hoe de versoepeling in de praktijk uitpakt. SOVIDZ roept iedereen op om zich bij de stichting te melden wanneer een instelling op korte termijn niet of nauwelijks méér bezoek en bewegingsvrijheid toestaat dan de afgelopen weken.

Wat SOVIDZ van de minister verlangt – en hem op 23 juni per brief heeft laten weten – blijft onverkort van kracht. SOVIDZ vindt onder meer dat de minister duidelijk moet maken hoeveel bewegingsvrijheid en recht op bezoek zorginstellingen op z’n minst moeten bieden aan hun bewoners, óók wanneer er sprake is van besmettingen. SOVIDZ wil uiterlijk 30 juni antwoord van minister De Jonge.

SOVIDZ heeft daarnaast, in een gesprek met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, erop aangedrongen dat de Inspectie in haar toezicht voorrang geeft aan instellingen waarover klachten zijn binnengekomen en ingrijpt als maatregelen onnodig streng zijn. Minister De Jonge gaf in de persconferentie aan dat hij ‘vooralsnog niet in die termen’ wil spreken. Bij geen of onbevredigende antwoorden van de minister en IGJ spant SOVIDZ een kort geding aan. De stichting is inmiddels begonnen met een crowdfundingactie (via sovidz.nl) om haar juridische activiteiten te bekostigen.