foto: Sabine van Erp

Geef meer aandacht aan 'incidententoezicht'

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan meer aandacht geven aan ‘incidententoezicht’, oftewel reageren op de meldingen die zij ontvangt, onder andere via stichting SOVIDZ. Een belangrijke doelstelling van de IGJ is namelijk dat zij toeziet op de naleving van wetten en regels. Daaronder valt volgens SOVIDZ ook de Handreiking bezoekregeling in de ouderenzorg. SOVIDZ heeft begin volgende week een vervolgoverleg met IGJ.