foto: Sabine van Erp

Geef duidelijke regels voor bezoek en bewegingsvrijheid in zorginstellingen

Een aantal zorginstellingen laat nog slechts zeer weinig bezoek toe, of soms zelf nog helemaal geen bezoek aan bewoners. Daarnaast wordt de bewegingsvrijheid van bewoners ernstig aan banden gelegd. Dit druist volgens SOVIDZ in tegen goede persoonsgerichte zorgverlening, de Grondwet en mensenrechten.

SOVIDZ heeft sinds de oprichting op vrijdag 19 juni tientallen schrijnende verhalen ontvangen van familieleden van mensen in zorginstellingen. Op veel plekken wordt geen goede afweging gemaakt tussen bescherming tegen het coronavirus en het bieden van goede zorg en levenskwaliteit.


Minister moet in actie komen

SOVIDZ vraagt minister De Jonge om de fundamentele rechten van de burgers beter te beschermen. De minister moet duidelijk maken hoeveel bewegingsvrijheid en recht op bezoek zorginstellingen op z’n minst moeten bieden aan hun bewoners.

Daarnaast adviseert SOVIDZ een spoedloket te openen waar instellingen hun bezoekregelingen verplicht moeten melden. Zo is er een toets of de maatregelen die instellingen nemen in verhouding staan tot het beoogde doel.

SOVIDZ wil uiterlijk 30 juni antwoord van minister De Jonge. Bij geen of een onbevredigend antwoord zal de stichting een kort geding aanspannen. SOVIDZ is inmiddels begonnen met een crowdfundingactie (via sovidz.nl) om haar juridische activiteiten te kunnen bekostigen.