foto: Sabine van Erp

Staat en Inspectie IGJ moeten mensenrechten in verpleeghuizen waarborgen

Veel senioren zitten nog steeds achter slot en grendel, terwijl anderen alweer naar buiten mogen en bezoek mogen ontvangen. Het blijft onduidelijk waarom de ene zorginstelling volop gebruik maakt van de ruimte die het OMT heeft geboden en de daarop gebaseerde Handreiking die branchevereniging ActiZ heeft gepubliceerd, terwijl de andere instelling kiest voor een dichte deur.
Dat bewoners en familie elkaar drie maanden niet hebben kunnen zien, leidt tot hartverscheurende verhalen en beelden van senioren achter ramen en hekken. Senioren missen hun familie en kwijnen weg. Het drastisch inperken van de vrijheid van bewoners druist in tegen opvattingen over goede zorg voor de meest kwetsbaren van onze samenleving.

Stichting SOVIDZ wil eenduidige maatregelen over bezoek, bewegingsvrijheid en sociale contacten in zorginstellingen. De scheidslijn tussen beschermen en vrijheid bieden moet helder zijn, en voor alle instellingen op gelijke wijze gelden.

Stichting SOVIDZ wil de Staat aanspreken op haar verantwoordelijkheid in het kader van de openbare gezondheidszorg. Minister Hugo de Jonge moet minimale normen opstellen over de persoonsgerichte zorg en bewegingsvrijheid ten tijde van een pandemie en lockdown. Ook adviseert zij de minister een spoedloket te openen waar de bezoekregelingen moeten worden gemeld, zodat kan worden beoordeeld of de regeling noodzakelijk en proportioneel is. Daarnaast roept SOVIDZ de Inspectie (IGJ) op om prioriteit te geven aan de klachten en meldingen over de preventieve COVID-maatregelen in de verschillende ouderenzorginstellingen. Alleen zo wordt het fundamentele recht op vrijheid in alle instellingen op eenduidige wijze gegarandeerd.

Het bestuur van SOVIDZ wordt ondersteund door Brenda Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht. De stichting heeft advocaat Jan-Koen Sluijs in de arm genomen om de Staat en de IGJ aan te spreken op haar verantwoordelijkheid. Vooraf hopen zij met de Staat en IGJ in gesprek te gaan.