Weer ouderen opgesloten

SOVIDZ ziet dat een aantal zorginstellingen tijdens deze tweede coronagolf ouderen weer te veel beperkt in bezoekmogelijkheden en bewegingsvrijheid. Dat leidt tot veel onrust en stress. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd reageert tot nog toe niet voortvarend en transparant op de meldingen van SOVIDZ. Daarom kiest SOVIDZ voor de weg van de media.

Lees meer

SOVIDZ houdt vinger aan de pols

Op 9 juli hebben wij 12 instellingen gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit waren instellingen die in onze ogen de vrijheid van de bewoners te veel beperkten. Onze melding was succesvol, vooral omdat we die tegelijk ook aan de pers bekendmaakten. Binnen vier dagen hadden 10 van de 12 instellingen hun regels versoepeld - in de meeste gevallen nog vóór de Inspectie contact met hen had opgenomen.

Lees meer

SOVIDZ meldt 12 strenge instellingen bij Inspectie

Wij constateren dat twaalf ouderenzorginstellingen nog steeds te veel beperkingen opleggen aan bewoners en hun bezoek. SOVIDZ heeft het coronabeleid van deze instellingen ter beoordeling voorgelegd aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook kondigt een aantal instellingen aan bij een eventuele besmetting volledig op slot te gaan. Dat is in strijd met het beleid van minister De Jonge. SOVIDZ heeft de Inspectie gevraagd om de te strenge instellingen vóór maandag 13 juli 12.00 uur aan te sporen tot een soepeler beleid en meer maatwerk.

Lees meer

Minister toch akkoord met bezoek in besmet verpleeghuis

Bezoek in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen waar één of meer coronabesmettingen zijn, blijft toch mogelijk. Dat heeft minister De Jonge donderdagmiddag 2 juli bekendgemaakt. Aanleiding is de dreiging met een kort geding door SOVIDZ, de stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking In De Zorg. De minister bepaalde enkele dagen eerder nog dat een huis verplicht dicht moet vanaf één besmetting. SOVIDZ is opgelucht dat de minister nu inziet dat een dit onhoudbaar is. De stichting blijft de komende weken monitoren welke huizen – met én zonder besmettingsgevallen – bovenmatig streng zijn en legt die situaties voor aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Lees meer

SOVIDZ blij met steun ActiZ en Verenso

Brancheorganisatie ActiZ en beroepsorganisatie Verenso zijn tegen een algeheel bezoekverbod zodra in een verpleeghuis of kleinschalige woonvorm één coronabesmetting wordt vastgesteld. SOVIDZ is heel blij dat beide organisaties zich daarover op 1 juli expliciet in de media hebben uitgesproken. Het algehele bezoekverbod bij besmetting, dat op diezelfde datum is ingegaan, is voor SOVIDZ aanleiding een kort geding aan te spannen tegen de Staat. De stichting vindt de maatregel veel te rigoureus.

Lees meer

Kort geding tegen Staat vanwege bezoekverbod bij één besmetting

De stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking in de Zorg (SOVIDZ) spant een kort geding aan tegen de Staat. Minister Hugo de Jonge verbiedt verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen vanaf vandaag (1 juli) bezoekers toe te laten als één of meer bewoners besmet zijn met corona. Dit bezoekverbod druist regelrecht in tegen fundamentele mensenrechten én tegen de eigen oproep van de minister aan instellingen om maatwerk te leveren in coronatijd. SOVIDZ eist van minister De Jonge dat het bezoekverbod onmiddellijk wordt ingetrokken.

Lees meer

In verpleeghuizen gaat de focus op veiligheid ten koste van de bewoners

"Over de wijze waarop de kwaliteit van leven van de bewoners kan worden gewaarborgd, wordt niet of nauwelijks gerept", aldus Anne-Mei The vandaag in de Volkrant. "De coronacrisis heeft aangetoond dat er een ingrijpende cultuurverandering nodig is in de langdurige zorg."

Lees meer

Heropening zorginstellingen te vrijblijvend

De stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking In De Zorg (SOVIDZ) is blij dat in coronavrije zorginstellingen beperkt bezoek en verplicht binnenblijven van de baan is. SOVIDZ vreest echter dat niet alle zorginstellingen herwonnen vrijheden, die minister De Jonge van Volksgezondheid gisteren bekend maakte, in praktijk zullen brengen. De stichting zal dat scherp in de gaten houden. Ze roept betrokkenen op bij hen te melden als een instelling de versoepelingen niet doorvoert.

Lees meer

Geef meer aandacht aan 'incidententoezicht'

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan meer aandacht geven aan ‘incidententoezicht’, oftewel reageren op de meldingen die zij ontvangt, onder andere via stichting SOVIDZ.

Lees meer

Geef duidelijke regels voor bezoek en bewegingsvrijheid in zorginstellingen

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid moet snel duidelijk maken hoeveel vrijheid zorginstellingen minimaal moeten bieden aan bewoners. Ook moet er controle komen of bezoekregelingen onnodig streng zijn. Dit stelt de stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking In De Zorg (SOVIDZ) vandaag in een brief anan minister De Jonge. Als de minister hieraan niet tegemoet komt, volgt er een kort geding. De tijd dringt, duizenden ouderen in Nederland zitten nog steeds achter slot en grendel.

Lees meer

Staat en Inspectie IGJ moeten mensenrechten in verpleeghuizen waarborgen

De nieuwe stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking in de Zorg (SOVIDZ) roept de Nederlandse Staat en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op om de schending van de rechten van mensen in zorginstellingen een halt toe te roepen. Zorginstellingen hanteren zeer uiteenlopend coronabeleid. Dit leidt tot ongelijke behandeling en soms zelfs schending van mensenrechten van senioren. SOVIDZ eist dat de Staat der Nederlanden en de Inspectie IGJ hun verantwoordelijkheid nemen en de handhaving garanderen van mensenrechten van bewoners van zorginstellingen.

Lees meer

Wat gaat SOVIDZ doen?

SOVIDZ wil té strenge Covid-maatregelen juridisch aanvechten. Het gaat om gevallen waarin met name ouderenzorginstellingen, zonder duidelijke uitleg, veel strengere maatregelen treffen dan branchevereniging ActiZ in haar Handreiking voorstelt. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen omtrent de bewegingsvrijheid van cliënten en bewoners, en hun recht om bezoek te ontvangen.

Lees meer

Naar buiten? De deur van het verpleeghuis zit nog op slot

Vanaf maandag mogen verpleeghuisbewoners weer meer bezoek ontvangen. Maar in de praktijk worden in elk verpleeghuis de bezoekregels anders uitgelegd. Tot frustratie van bewoners en hun naasten.

Lees meer